‘เอสซีจี’จัดประชุมผู้ถือหุ้นฯยุคโควิด วางเข้มมาตรการ จำกัดไม่เกิน 200 คน

'เอสซีจี'จัดประชุมผู้ถือหุ้นฯยุคโควิด วางเข้มมาตรการ จำกัดไม่เกิน 200 คน

'เอสซีจี'เตรียมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี'63 ออกมาตรการป้องกันโควิด-19เคร่งครัด สั้นและกระชับ เว้นระยะห่าง งดเสิร์ฟของว่าง จำกัดห้องประชุมไม่เกิน 200 คน

รายงานข่าวจาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมส่งคำถามล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ในวันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ขอความร่วมมือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเนื่องจากสถานที่ประชุมอันจำกัด พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับความล่าช้าและไม่สะดวก อีกทั้งยังไม่สามารถพาผู้ติดตามมาร่วมการประชุมได้

ทั้งนี้ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณเต็นท์ ณ ลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ของวันที่ 8 มิ.ย. และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนวันประชุม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้

การห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างในห้องประชุม และการนั่งประชุมในโซนที่กำหนดเท่านั้น เป็นต้น จากนั้นจะจัดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนแล้วตามลำดับก่อน-หลัง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักบริเวณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 200 ท่าน และจัดพื้นที่สำรองในที่โล่งแจ้งบริเวณเต็นท์ ณ ลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานใหญ่ รองรับได้อีกจำนวนหนึ่งเท่านั้น โดยจะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด