2023-05-02

เลือกตั้งล่วงหน้า กาผู้สมัครเขตไหน? ตามภูมิลำเนาหรือที่ที่ไปใช้สิทธิ์

By Abdul

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตวันที่ 7 พ.ค. 2566 นี้ มีคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามคือ จะต้องกาผู้สมัครตามภูมิลำเนาของเราหรือตามเขตที่ไปใช้สิทธิ เพราะถ้าหากกาผิดคน คะแนนของเราอาจเทไปให้ผู้สมัครคนอื่นที่เราไม่ได้ชื่นชอบหรือไม่ได้ตั้งใจไปเลือกก็ได้

กาตามภูมิลำเนา

คำตอบสั้นๆ ง่ายๆ เลยก็คือ กาผู้สมัครตามภูมิลำเนาของเรา เช่น ถ้าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่จังหวัด ก. เขตเลือกตั้งที่ 1 แต่อาศัยอยู่ในจังหวัด ข. เขตเลือกตั้งที่ 2 และลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้ ก็ให้ดูและเลือกเบอร์ผู้สมัครในจังหวัด ก. เขตเลือกตั้งที่ 1 หรือที่บ้านของเรา

  • เลือกตั้ง 2566 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขต ทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ

ถ้ายังไม่ทราบว่าเรามีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไหน ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ ทั้งคนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและคนที่เลือกตั้งวันจริง

  • เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหา

ขอย้ำอีกครั้งว่า ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งครั้งนี้เป็นสีม่วง มีแค่เบอร์ผู้สมัครและช่องให้กากบาทเท่านั้น ไม่มีชื่อผู้สมัครและพรรคการเมืองอยู่เลย ดังนั้นจึงควรดูเบอร์ที่ติดอยู่หน้าคูหาเลือกตั้งหรือเช็กเบอร์ให้ขึ้นใจ เพื่อเวลาเข้าไปกาในคูหาจะได้ไม่ลืมจนกาผิด

ส่วนบัตรอีกใบ เป็นบัตรสีเขียวสำหรับเลือกพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ และไม่น่าเกิดความสับสนนัก เพราะนอกจากมีเบอร์และช่องให้กากบาทแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ (โลโก้) และชื่อพรรคการเมืองระบุไว้ ทั้งยังใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ

  • รวมเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์เลือกตั้ง 66 ทุกพรรคการเมือง