“เราเที่ยวดัวยกัน” พัง โกงกันเกลื่อน

"เราเที่ยวดัวยกัน" พัง โกงกันเกลื่อน

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เละ พบการโกงกว่า 500 ราย สั่งชะลอจองห้องเพิ่ม 1 ล้านคืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. พบทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีผู้เกี่ยวข้องเป็นโรงแรม 312 โรงแรม ร้านค้า 202 ร้านค้า ซึ่ง จะใช้เวลาตรวจสอบ 1 เดือน เพื่อเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

เบื้องต้น การมีการทุจริตทั้งโรงแรมขนาดเล็ก และโรงแรมขนาดใหญ่ โดยมีการทุจริต 6 รูปแบบ ซึ่ง ททท. กำลังสืบสวนดำเนินการให้ถึงที่สุด

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า การเพิ่มห้องโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 1 ล้านคืน จาก 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน โดยจะให้เปิดจองวันที่ 16 ธ.ค. 2563 นี้ ก็ให้เลื่อนออกไปก่อนไม่กำหนด จนกว่าจะสอบสวนการทุจริตก่อน และจะแจ้งการเปิดจ้องให้ประชาชนทราบอีกครั้ง