2023-03-10

เพจดังแชร์เอกสารหลุด ผอ.สำนักงานเขต ส่งถึง ผอ.โรงเรียนดัง ฝากเด็กเข้า ม.1 ห้องพิเศษ

By Abdul

เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว2 เผยแพร่เอกสารพร้อมระบุแคปชั่นว่า “เด็กฝาก… ผอ.สำนักงานเขตส่งไปถึง ผอ.โรงเรียนXXX”

โดยในเนื้อหาเอกสารดังกล่าว แจ้งจากสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกทม. ลงวันที่ 1 มี.ค. 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเด็กเข้าเรียน พร้อมระบุใจความดังนี้

“ด้วยสำนักงานเขตบางxxxxxx มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเด็ก เข้าโรงเรียน XXXXXXX ธนบุรี ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทันที บางรายตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการฝากเด็กเข้าเรียนที่เป็นทางการมาก ทั้งออกเป็นหนังสือราชการ มีตราครุฑ มีเลขที่หนังสือครบถ้วนตามแบบฟอร์ม หลายคอมเมนต์แสดงความเห็นใจเด็กที่ตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ เพื่อให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

อีกทั้งมองว่า นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาทุจริตคอรัปชันในสังคมไทยที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ อย่างที่เรียกกันว่า เด็กฝาก เด็กเส้น ซึ่งไม่ใช่แค่ในโรงเรียน แต่มีอยู่ทั่วไป รวมทั้งหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงเด็กที่นอกจากจะไม่มีความภูมิใจในตัวเอง แล้วยังอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนได้ หากไม่ได้เตรียมตัวหรือมีความพร้อมมาก่อน