เติมเต็มถัง!!พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30-50 สต.

เติมเต็มถัง!!พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30-50 สต.

PTT Station และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผลวันที่  30 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  29.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 22.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่  20.74 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์91 อยู่ที่ 21.98 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่ 18.34 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล อยู่ที่  21.59 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10  อยู่ที่ 18.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 18.34 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร