เติมด่วน !! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นราคา 40 สต. ส่วนเบนซิน-โซฮอล์คงเดิม

เติมด่วน !! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นราคา 40 สต. ส่วนเบนซิน-โซฮอล์คงเดิม

PTT Station  และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร  ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 14 ม.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  เบนซิน อยู่ที่   31.46 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยูที่  24.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 22.54 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  23.78 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี  85 อยู่ที่  19.29 บาทต่อลิตร 

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่  24.89 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10  อยู่ที่  21.89 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่  21.64 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7อยู่ที่  29.34 บาทต่อลิตร  โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร