เตรียมชงขยายต่อเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

เตรียมชงขยายต่อเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

เตรียมชงขยายต่อเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ให้ ครม. เห็นชอบ ลดจ่ายค่าห้อง เพื่อจำนวนห้องจองได้มากขึ้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมรวบรวมสรุปงบประมาณที่เหลือจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” หารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพิจารณาขยายเปิดโครงการในเฟสที่ 3 เพิ่มเติม และขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดเดือน กันยายน 2564 เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล และปรับปรุงจุดอ่อนของโครงการในระยะแรก

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่จะมีการแก้ไข คือ การปรับลดราคาเพดานต่อจากปัจจุบันรัฐช่วยออก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในการเพิ่มจำนวนห้องพักได้มากขึ้น เมื่อได้สรุปแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวจากนั้นจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป