2021-03-09

เซ็นทรัล เพิ่มขายไข่ไก่แม่ไม่ถูกขังเป็น50%ในปี2568

By Praew

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ประกาศสนับสนุนหลักสวัสดิภาพสัตว์ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจำหน่ายไข่ไก่เคจฟรีจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (Cage-Free Eggs) เป็น 50 % ภายในปี 2568

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิตอาหารที่รับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพของสัตว์ ล่าสุดกับการประกาศแผนเพื่อร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare เชิญชวนให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ร่วมมือกันพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความมั่นใจว่าไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูก ขังกรง (Cage-Free Eggs) จะมีตลาดรองรับและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างแน่นอน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจำหน่ายไข่ไก่เคจฟรีจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง(Cage-Free Eggs) ในร้านท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็น 50 % ภายในปี 2568 สำหรับการประกาศแผนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และผู้เลี้ยงไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (Cage-Free eggs) เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทฯ ต้องการยกระดับและสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้มาตรฐานตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare เพื่อให้แม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ถูกเลี้ยงโดยจำกัดให้อยู่ในพื้นที่แคบ เพราะการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากแม่ไก่จะได้รับอาหาร น้ำที่เพียงพอ ยังส่งผลให้แม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างอิสระมีปฏิสัมพันธ์กันเอง ไม่เกิดความเครียด ทำให้แม่ไก่มีสุขอนามัยที่ดี สุขภาพแข็งแรง สามารถผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดการเลี้ยง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคนว่าจะได้รับประทาน ไข่ไก่ที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นสินค้าที่มาจากกระบวนการเลี้ยงตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) ได้แก่

1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)

2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)

  • เซ็นทรัล มั่นใจ ยอดขายโตมากกว่า 10%
  • หรือฟองสบู่ตลาดหุ้นกำลังจะแตก?

3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)

4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)

5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ทัดเทียมนานาประเทศ และส่งมอบอาหารปลอดภัยที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคอีกด้วย