เช้านี้!!! น้ำมันทุกชนิดลดราคา 20 สต.

เช้านี้!!! น้ำมันทุกชนิดลดราคา 20 สต.

PTT Station และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.20 บาทต่อลิตร ยกเว้น แก๊สโซฮอล์อี85 คงเดิม มีผล 19 ม.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซินอยู่ที่ 31.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95  อยู่ที่  24.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 22.74 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91  อยู่ที่  23.98 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่  19.49 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่  25.09 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10อยู่ที่  22.09 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่  21.84 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยม B7อยู่ที่ 29.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร