2022-01-27

“เจ้าหญิงฟัดซิลาห์” แห่งบรูไน เสกสมรส พิธีฉลองสุดอลังการ 10 วัน 10 คืน

By Abdul

พระราชพิธีฉลองเสกสมรส “เจ้าหญิงฟัดซิลาห์” แห่งราชวงศ์บรูไน สุดอลังการ ฉลอง 10 วัน 10 คืน

เมื่อไม่นานมานี้ ราชวงศ์บรูไนได้มีการเฉลิมฉลองพิธีเสกสมรสของ เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ ลูบาบุล โบลเกียห์ พระชันษา 36 ปี พระราชธิดาองค์ที่ 9 ในสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน กับ นายอับดุลเลาะห์ นะบิล มะห์มุด อัลฮาชิมี เป็นเวลาถึง 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 16 จนถึงวันเสกสมรส ในวันที่ 25 มกราคม 2565

ซึ่งพระราชพิธีฉลองเสกสมรสซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชวัง อิสตานา นุรุล อิมาน หรือพระบรมมหาราชวัง เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และสมเด็จพระราชินีซาเลฮา ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีมงคลครั้งนี้ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สำหรับ เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ ทรงเป็นธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ กับ มาเรียม อับดุล อาซิซ มเหสีองค์ที่ 2 ซึ่งพระอิสริยยศเดิมว่า พระมเหสีเป็งงีรัน อิสตรี ฮัจญะห์ มาเรียม นอกจากนี้ เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ยังทรงเป็นพระเชษฐภคินีของเจ้าชายอับดุล มาทีน พระชันษา 30 ปี

เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคิงสตัน ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี 2541 จากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ จากฮัลต์ อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส สคูล ที่เมืองบอสตัน ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2558

ปัจจุบันเจ้าหญิงฟัดซิลาห์ทรงใช้ชีวิตเป็นส่วนพระองค์อย่างสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ทรงพำนักอยู่ในต่างประเทศ โดยทรงมีพระประสงค์ไม่เปิดเผยว่าทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ขณะที่ประวัติของพระสวามีนั้นแทบไม่เป็นที่เปิดเผยมากนัก นอกเหนือจากว่าเป็นชาวแคนาเดียน เชื้อสายอิรัก และเป็นอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน