2022-08-13

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพิ่ม กระทบอ่างทอง-อยุธยา

By Abdul

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพิ่ม เป็น 1,149 หลังวานนี้ 1,049 ลบ.ม./วินาที กระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ. อยุธยา

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ (13 ส.ค. 65) ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,331 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) /วินาที (เมื่อวาน 1,307 ลบ.ม./วินาที)

ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.99 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น การควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในอัตราประมาณ 1,149 ลบ.ม./วินาที (วานนี้ 1,049 ลบ.ม./วินาที)

จะส่งผลให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อน มีระดับน้ำทยอยเพิ่มสูงขึ้น บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ บริเวณคลองโผงเผง จ.อ่างทอง , คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ริมแม่น้ำน้อย