อุตสาหกรรมเพิ่งตื่น!!! ต้อนโรงงานทั่วประเทศติดเซนเซอร์คุมมลพิษแจงผลแบบเรียลไทม์

อุตสาหกรรมเพิ่งตื่น!!! ต้อนโรงงานทั่วประเทศติดเซนเซอร์คุมมลพิษแจงผลแบบเรียลไทม์

“สุริยะ”สั่งกรมโรงงานฯแก้กม.คุมโรงงานปล่อยมลพิษ นำร่อง 600 โรงงานติดเซนเซอร์ปลายปล่องรายงานผลแบบ 24 ชม.หวังช่วยลดฝุ่นPM 2.5

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ   รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ที่ให้โรงงานประเภทต่างๆ ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 จากเดิมที่ใช้บังคับเฉพาะโรงงานในวงจำกัด เป็นครอบคลุมโรงงานที่เข้าข่ายทั่วประเทศ

ทั้งนี้กฏหมายใหม่จะกำนหนดให้โรงงานต้องติดเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS)  และรายงานผล 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะมีโรงงาน  600 แห่ง ที่ต้องติดตั้งทันที

ทั้งนี้จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่กลายเป็นปัญหาในระดับชาติทำให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนในภาคอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างเข้มงวด

ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบ ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ และมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษอากาศจากปล่องฯ ที่เชื่อมโยงข้อมูลมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

ด้านนายประกอบ   วิวิธจินดา   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ปัจจุบันใช้ประกาศกระทรวงฯที่กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในกำกับของกรอ.

สำหรับพื้นที่ที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ได้แก่โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง

  • อุตุฯ เผยทั่วไทยอุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ อากาศเย็น
  • Dyson แนะนำวิธีรับมือมลพิษในบ้านช่วงเทศกาลตรุษจีน

ล่าสุดมีโรงงานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบ ในพื้นที่ระยองจำนวน 5 โรง 33 ปล่อง และโรงงานในจังหวัดต่างๆ ที่ติดตั้งด้วยความสมัครใจอีกจำนวน 74 โรง รวมมีโรงงานที่ติดตั้งระบบ CEMS จำนวนทั้งสิ้น 79 โรงงาน 228 ปล่อง

อย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากประกาศกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ จะมีโรงงานทั่วประเทศติดตั้งระบบCEMSไม่น้อยกว่า 600 โรง 1,200 ปล่อง เพิ่มเติมจากเดิมที่บังคับใช้ในจังหวัดระยองแห่งเดียวเท่านั้น

ขณะเดียวกันเพื่อให้การควบคุมและกำกับดูแลการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมปัญหาด้านฝุ่นละออง กรอ.ได้ดำเนินการตรวจวัดการระบายฝุ่นจากปล่องโรงงาน ทั้งฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particle ; TSP) ฝุ่นขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) และฝุ่นขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ตลอดจนฝุ่นในบรรยากาศบริเวณชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามปัญหาผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อประชาชน และนำข้อมูลผลตรวจวัดฝุ่นละอองทั้งหมดนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง และการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองและสารมลพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

“กรอ. ได้จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลโรงงานเพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายฯไปยังผู้ประกอบการโรงงานทุกแห่ง เพื่อรับทราบข้อมูลโรงงาน ขนาดหน่วยการผลิต เชื้อเพลิงที่ใช้การดำเนินกิจการ เช่น ชีวมวล ถ่านหิน น้ำมันเตา หรือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งระบบการบำบัดของเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสม อีกทั้งนำมาพัฒนาช่องทางและรูปแบบการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการระบายมลพิษโรงงาน ให้รองรับการขยายขอบเขตการบังคับติดตั้ง CEMS ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในต้นปี 2565” นายประกอบ กล่าว