อุดหนุนขสมก.ขาดทุนอีก2,479ล้านบาท

อุดหนุนขสมก.ขาดทุนอีก2,479ล้านบาท

ปรับวงเงินอุดหนุน ขสมก.ขาดทุนอีก2,479ล้านบาท เหตุยกเลิกเช่าระบบ E-Ticket จึงต้องจ้างพนักงานเพิ่ม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ปรับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) จากวงเงินเดิม 1,775 ล้านบาทเพิ่มเป็น 1,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท

พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ของขสมก.จำนวน 2,338 ล้านบาท รวมเป็นภาระที่รัฐต้องรับชดเชยผลขาดทุนให้กับขสมก. ทั้งสิ้น 2,479 ล้านบาท

สำหรับการปรับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ขสมก. จากวงเงินเดิม 1,775 ล้านบาทเพิ่มเป็น 1,917 ล้านบาทนั้น เป็นการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานในรายการค่าเงินเดือน ค่าจ้าง จำนวน 347 ล้านบาท แต่ได้ปรับลดค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และระบบ Clearing House ลงจำนวน 205 ล้านบาท จึงเหลือต้องปรับวงเงินเพิ่มรวม 141 ล้านบาท ซึ่งเมื่อยกเลิกสัญญาเช่าระบบ E-Ticket ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น