อั้นไว้ก่อน!! พรุ่งนี้ค่อยปั๊ม เบนซินลด 40 สต.

อั้นไว้ก่อน!! พรุ่งนี้ค่อยปั๊ม เบนซินลด 40 สต.

PTT Station และ บางจาก ประกาศ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85  ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 30 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกหลังปรับใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่  28.96 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮออล์95 อยู่ที่  21.55 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 20.44 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  21.28 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 17.99 บาทต่อลิตร 

ส่วนดีเซล อยู่ที่ 22.59 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยู่ที่ 19.59 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 18.34 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่  27.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร