‘อะโดบี’ ผ่าอินไซต์ผู้บริโภค ชู ‘ดาต้า’ เครื่องมือปฏิรูปธุรกิจ

แบรนด์ต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

159944505537

แนะวางกลยุทธ์ระยะยาว

รายงานของอะโดบีชี้ว่า ผู้บริโภค 73% คิดว่าแบรนด์ต่างๆ จำเป็นที่จะต้องนำเสนอข้อมูลการตลาดในลักษณะที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่น กรณีของโควิด-19 โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคยังรู้สึกว่าแบรนด์ต่างๆ มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังหรือให้ข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

นอกจากนี้ ผู้บริโภคหวังให้แบรนด์ต่างๆ ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการดูแลบุคลากร โดยมีผู้บริโภคเพียง 54% ที่เห็นด้วยว่าแบรนด์ต่างๆ ดำเนินการอย่างเพียงพอในการดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน ส่วนในกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความเห็นแบ่งเป็นสองขั้วในเรื่องนี้ กล่าวคือ คนกลุ่มเจนแซดให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลบุคลากรน้อยกว่าคนกลุ่มมิลเลนเนียล

จากการสำรวจ ช่วงที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ผู้บริโภค 58% ซื้อสินค้าทางออนไลน์บ่อยครั้งมากขึ้น 74% ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าในอนาคต และแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าในอนาคตมากกว่าคนรุ่นเก่าซึ่งต้องการคงพฤติกรรมแบบเดิมเอาไว้

  • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ' เป็นศาสตราจารย์

  • 'ฉาย บุนนาค' ถาม 'รมว.ดีอี' อยู่ไหน?

  • 'ปกรณ์' จัดรถห้องน้ำ-รถปั่นไฟ หนุน 'ม็อบ' 19 ก.ย.

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ใช่จุดจบของห้างร้านทั่วไป เพราะแม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่มีผู้บริโภคมากถึง 70% ที่ยังต้องการเลือกซื้อสินค้าประเภทของชำด้วยตนเอง 

ขณะที่ ราวครึ่งหนึ่งเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน และ 17% ใช้วิธีสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วไปรับของที่ร้าน พบด้วยว่า คนรุ่นใหม่และคนเมืองชอบที่จะใช้บริการจัดส่งถึงบ้าน ขณะที่คนรุ่นเก่าชอบไปเลือกซื้อที่ร้านโดยตรง

“เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของลูกค้า องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในระยะยาวเผื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกินเวลาเกินกว่าหนึ่งปี” เดล กล่าว