2022-05-02

อธิการบดี ม.ศิลปากร ยื่นใบลาออก เซ่นดราม่าแอบถ่ายแอร์ฯ ยันไม่เจตนาคุกคาม

By Abdul

อธิการบดี ม.ศิลปากร ยอมรับถ่ายรูปแอร์โฮสเตส แต่ไม่เจตนาคุกคามทางเพศ ยื่นใบลาออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

(2 พ.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้ว หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีถ่ายภาพแอร์โฮสเตสบนเครื่องบิน พร้อมใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมในเชิงคุกคาม

  • วิจารณ์แซ่ด อธิการบดี ม.ดัง แอบถ่ายรูปแอร์โฮสเตส บอกเอาไปฝากน้องๆ ให้น้ำลายไหล

โดยหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว มีเนื้อหาว่า “ตามที่กระผมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีเศษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานที่กระผมและทีมผู้บริหารได้ริเริ่มและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ยังคงมีภาระงานที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารมาขับเคลื่อนและสานต่อการกิจเพื่อให้กิจการของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ด้วยขณะนี้ มีกระแสข่าวว่ากระผมได้ลงภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ กระผมขอน้อมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง แต่มิได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สมควร

อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นองค์กรที่กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป และเพื่อเป็นการดีต่อทุกฝ่าย

กระผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพร้อมที่จะลาออกในทันทีหรือเมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แล้ว