ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ ถ.เสน่หานุสรณ์ ปิดบริการ 24 ส.ค.นี้

ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกาศปิดให้บริการ 24 ส.ค.นี้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ หลังดำเนินธุรกิจมา 26 ปี

ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นห้างเซ็นทรัลสาขาแรกในภาคใต้มาตลอดระยะเวลา 26 ปี (พ.ศ.2537-2563) จะปิดบริการตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ โอกาสนี้ ทางสาขาจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยโปรโมชั่น Big Clearance Sale ระหว่างวันที่ 10 ก.ค.-23 ส.ค.2563

โดยเมื่อสาขานี้ปิดบริการแล้ว สามารถชอปปิงได้ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ถ.กาญจนวณิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หรือช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.central.co.th ซึ่งยังคงมีให้บริการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

  • 'แอร์เอเชีย' ให้ผู้โดยสาร นำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ตามปกติ

  • นายกฯ สั่งปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.นี้

  • ‘ในหลวง’ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ