ส่อง 3 เทรนด์ใหม่ของสถานที่ทำงานในยุค New Normal

ส่อง 3 เทรนด์ใหม่ของสถานที่ทำงานในยุค New Normal

WeWork เผยผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลก ปัจจัยเร่งนายจ้าง-ลูกจ้าง เปลี่ยนมุมมองสถานที่ทำงานในอนาคต ด้านลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในเมืองไทยใช้บริการโค-เวิร์คกิง สเปซ เพิ่ม 10% เน้นพื้นที่ทำงานคล่องตัว ยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ ลดต้นทุนจมได้สูงถึง 50%

นายเรย์ แทน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีของ WeWork กล่าวว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรและบริษัทต่างๆ เริ่มหันมาวางแผนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสถานที่ทำงานมากขึ้น

โดยช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา WeWork สามารถตอบโจทย์ธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งบริษัทขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว และยังมองเห็นว่า หลายองค์กรจะยังคงมีความต้องการสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับได้อย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ หลายบริษัทยังเริ่มมีการปรับแผนธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาว ด้วยการขยายตัวเป็นสาขาย่อยกระจายไปตามทำเลต่างๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่ไปกับวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง จากที่ได้พูดคุยกับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ซึ่ง WeWork พร้อมให้การสนับสนุนทุกบริษัทอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤติได้ต่อไป

สำหรับ 3 เทรนด์ใหม่ที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่ต่อการเลือกใช้สถานที่ทำงาน/ออฟฟิศให้สอดคล้องกับยุค New Normal มีดังนี้

  • WeWork สตาร์ทอัพ ยูนิคอร์นที่ล้มเหลว เพราะธรรมาภิบาล
  • WeWorkบุกไทยทำออฟฟิศหนุนสตาร์ทอัพ

1. ความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน

บริษัทจำเป็นต้องมีการวางแผนทางธุรกิจที่ยั่งยืน รูปแบบสถานที่ทำงานจะเปลี่ยนมาเป็นแบบ Hub-and-Spoke หรือการมีสำนักงานหลักและสำนักงานย่อยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่บริษัทสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม และยังสามารถกระจายกำลังพนักงานไปยังหลากหลายพื้นที่ได้มากขึ้น นอกจากนี้การปรับตัวของบริษัทที่เริ่มกลับมาเปิดปกติคือการใช้ระบบ Phased Approaches หรือการนำระบบใหม่เข้ามาปรับใช้ทีละขั้น จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นขั้นตอนโดยที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของคนในบริษัทไว้

2. การรองรับการขยายตัวของบุ้ริษัทและการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หลายบริษัทในปัจจุบันเริ่มมองหาผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานหรือออฟฟิศในรูปแบบใหม่ จากเดิมที่เน้นการทำสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวกลายมาเป็นการทำสัญญาเช่าที่สามารถยืดหยุ่นได้ ยกตัวอย่าง เช่น การให้บริการของ WeWork ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างชัดเจนจากการให้บริการที่ยืดหยุ่นช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เสียไปแล้วและไม่สามารถเรียกคืนมาได้ อย่าง “ต้นทุนจม” ได้มากถึง 50% และยังรองรับการขยายตัวของบริษัทได้รวดเร็วกว่าสำนักงานรูปแบบเดิมทั่วไปถึง 3 เท่า

3. ประสบการณ์ที่พนักงานจะได้รับ

บริษัทจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้พนักงานกลับมาทำงานได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานจะต้องตระหนักถึงแนวทางดังกล่าวและต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน WeWork มีสาขากว่า 32 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทยมีสาขาจำนวน 4 แห่ง คือ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ สาทร, อาคารทีวัน ย่านทองหล่อ, สปริง ทาวเวอร์ พญาไท และเดอะ พาร์ค พระราม 4

โดย WeWork ระบุว่า บริษัทต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินกิจการและพนักงานกลับมาทำงานตามปกติ แต่ความต้องการและสิ่งสำคัญได้เปลี่ยนไป ซึ่งอันดับแรกที่ผู้คนนึกถึงในยุควิถีชีวิตใหม่หรือ “New Normal” คือ มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย รวมถึงพื้นที่การใช้งานที่มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ