ส่อง ‘อีคอมเมิร์ซ’ ปี 63 เมื่อ ‘นิว นอร์มอล’ หนุนค้าปลีกพุ่งทะยาน

ธุรกิจฟู้ดดิลิเวอรี่และชอปปิงโต 30%ในช่วงล็อคดาวน์

  • ‘สารทจีน’ ความหมาย ‘มงคล’ ของไหว้ และไหว้อะไรบ้าง

  • แนะวิธีเลี่ยง 'มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง' ระวังฟาสต์ฟู้ด อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม

  • นายกฯสั่งกองทัพเรือ ชะลอซื้อเรือดำน้ำ 2.2 หมื่นล้าน

เอสเอ็มอีมีทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี มูลค่าคอมเมิร์ซจำแนกตามขนาดธุรกิจ คาดการณ์ปี 2562 ผู้ประกอบการเอ็นเตอร์ไพรส์จะมีมูลค่า 2.20 ล้านล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีมูลค่า 1.19 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.27% โดยภาพรวมในปี 2563 คาดว่า อาจมีทิศทางมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของร้านค้า และประชาชนที่เข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยข้อมูลจาก ลาซาด้าแพลตฟอร์ม พบ ช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ราย

ร่ายแผนงานใหม่ถึงปี64

ด้านนายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า กล่าวว่า นโยบายและแผนการดำเนินงานก้าวต่อในปี 2564 เอ็ดด้าจะเดินหน้าดำเนินงานผ่าน 3 โครงการที่จะยกระดับการขับเคลื่อนจากปี 2563 ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1. การนำการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างกลไกขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของของประเทศ

2. การเร่งเครื่องกลไกดูแลธุรกิจดิจิทัลด้วยการจัดทำหลักเกณฑ์กฎหมายมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการที่สำคัญ ๆ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้บริการธุรกิจบริการด้านดิจิทัลที่เปิดให้บริการไปแล้ว และ 3. การเสริมฐานรากแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมั่นใจปลอดภัยด้วยการพัฒนาแบบจำลองมาตรฐานและแบบจำลองข้อมูล

จากการดำเนินงานข้างต้น เอ็ดด้า ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2565 ประเทศจะต้องมีภูมิทัศน์ด้านบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน ที่ครบถ้วนเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศรวมถึงเกิดระบบนิเวศดิจิทัล ไอดี สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำไปสู่การใช้งานดิจิทัล ไอดี ในวงกว้างและหน่วยงานรัฐจะต้องมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ อี-เซอร์วิส และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย