2022-09-20

ส่องปฏิทินด่วน! เดือน ต.ค.65 มีวันหยุดพิเศษ ได้หยุดต่อเนื่อง 4 วัน และ 3 วัน

By Abdul

เช็กเลย! วันหยุดเดือน ต.ค.65 มีวันหยุดพิเศษ ได้หยุดต่อเนื่อง มีทั้ง 4 วัน และ 3 วัน ใครวางแพลนไปท่องเที่ยวเหมาะมาก

เป็นอีก 1 เดือน ที่คนวัยทำงาน จะได้พักผ่อนแบบจุกๆ อีกเดือน สำหรับเดือนตุลาคม 2565 ที่จะมีวันหยุดยาว และวันหยุดยาวพิเศษด้วย สำหรับใครที่มีแพลนจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนจึงถือเป็นอีกช่วงเวลาที่เหมาะสม 

สำหรับเดือนตุลาคม 2565 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย ดังนี้

วันที่ 13-16 ต.ค.65 (หยุดยาว 4 วัน)

โดยในวันที่ 13 ต.ค. ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากวันที่ 14 ต.ค.65 ตรงกับวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ประกอบกับวันที่ 15-16 ต.ค.65 ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำให้จะมีวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค.65 รวม 4 วัน

วันที่ 22-24 ต.ค.65 (หยุดยาว 3 วัน)

เนื่องจากวันที่ 23 ต.ค.65 เป็นวันอาทิตย์ ตรงกับวันปิยมหาราช ทำให้วันที่ 24 ต.ค.65 วันจันทร์ เป็นวันชดเชยปิยมหาราช ซึ่งเมื่อรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ ทำให้จะมีวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค.65 รวม 3 วัน