ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี2564 ลุ้นโตหกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี2564 ลุ้นโตกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’64: คาดโต 1-5% แนะสิ่งเร่งด่วน คือ การปรับตัวรับกับวิถีการค้ารูปแบบใหม่ รับความท้าทาย โควิด-19 ระบาดซ้ำ-บาทแข็งค่า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลวิเคราะห์ ระบุว่า ใน ปี 2563 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยไปตลาดโลกจะอยู่ที่ 24,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.0 (YoY) โดยมีกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (ไก่) ผลไม้ (สด/แช่แย็นแช่แข็ง) กลุ่มอาหารแปรรูป (อาหารทะเล/ผัก) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโต

สำหรับปี 2564 ความท้าทายยังเป็นเรื่องต่อเนื่องจากปีนี้คือ ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก โอกาสของการแพร่ระบาดซ้ำของ COVID-19 เงินบาทที่มีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่อง ตลอดจนต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น ส่วนสิ่งที่ต้องจับตาเพิ่มเข้ามาก็คือ ปริมาณสินค้ากลุ่มอาหารที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากขึ้น บวกกับน้ำหนักของการกระจายการลงทุนออกสู่ภูมิภาคมากขึ้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งจะมีส่วนต่อการเติบโตของการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทย

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินตลาดที่อยู่อาศัยปี64 ยังท้าทาย
  • ธปท.หวั่นบาทแข็งหนักกระเทือนเศรษฐกิจ

เบื้องต้นคาดว่า มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยปี 2564 น่าจะอยู่ที่ 25,150-26,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.0-5.0 (YoY) โดยกลุ่มสินค้าที่น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องคือ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไก่) ผลไม้ (สด/แช่แย็นแช่แข็ง) สิ่งปรุงรสอาหารและสมุนไพร ส่วนกลุ่มสินค้าที่อาจจะเติบโตได้จำกัดหรือมีแนวโน้มจะหดตัว ได้แก่ กลุ่มอาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป และสินค้าประมง

ทั้งนี้ หลังวิกฤต COVID-19 ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้ามากขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคตและตอบสนองวิถีชีวิต New Normal ที่ตระหนักถึงสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น