2021-12-09

สุวรรณภูมิตรวจเข้ม วันนี้ต่างชาติเข้าไทยอีก 45 เที่ยวบิน รวม 5,879 คน

By Abdul

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจเข้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย วันนี้อีก 45 ไฟล์ท รวม 5,879 คน

(9 ธ.ค.64) บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ ล่าสุด มีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งขาออกและขาเข้าภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระะบาดของ โควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งผู้โดยสารที่จะเดินทางภายในประเทศจะต้องแสดงเอกสารการรับวัคซีนครบจำนวนสองโดสและเอกสารยืนยันผลการตรวจ โควิด-19 แบบ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง และหากผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศจะต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR พร้อมกับเอกสารการรับวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ต

 

สำหรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายการเปิดประเทศในวันนี้ ( 9 ธ.ค.) ตลอดทั้งวันมีจำนวน 45 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสารทั้งหมด 5,879 คน

ขณะที่นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด