2022-06-17

สุดยื้อ พิษโควิด ห้างกาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65

By Abdul

“กาดสวนแก้ว” ห้างดังคู่เมืองเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 หลังเปิดมายาวนานกว่า 30 ปี

วันนี้ (17 มิ.ย.) มีการเผยแพร่ประกาศของ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เป็นการชั่วคราว โดยลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า โดยมีข้อความดังนี้

นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 และเพิ่มระดับความรุนแรงซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งต่อศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว และผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าลดลง ถึงแม้ศูนย์การค้าได้ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการลดค่าเช่า ค่าบริการ และผ่อนผันทุกวิธีทางเพื่อประคับประคองให้ผู้ประกอบการร้านค่าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นลงบ้าง

ในส่วนของศูนย์การค้าเอง ก็ได้พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ปรับลดช่วงเวลาเปิด-ปิดห้างเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันในเร็ววัน

แต่เนื่องจากปัญหารระบาดของโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง ทำให้รายได้ของศูนย์การค้าไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึ้น แม้จะได้ปรับลดอย่างถึงที่สุดแล้ว ประกอบกบในปัจจุบันทางภาครัฐไม่มีนโยบายผ่อนปรนหรือช่วยเหลืออีกต่อไป

ดังนั้น หากพิจารณาจากผลการดำเนินการในปัจจุบัน ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหยุดกิจการฉุกเฉินและส่งผลกระทบกับลูกค้ามากไปกว่านี้

ศูนย์การค้าจึงขอแจ้งว่าจะขอปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อรอให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ศูนย์การค้าขอขอบพระคุณผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้ร่วมทำธุรกิจมาตั้งแต่ต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็น อย่างไรก็ตามศูนย์การค้ายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หากมีความคืบหน้าศูนย์การค้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านทราบต่อไป บริษัทจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สำหรับ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกๆ ของเมืองเชียงใหม่ เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และเพิ่งครบ 30 ปี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา