2021-06-08

สั่งปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จ.ราชบุรี 14 วัน หลังพนักงานติดโควิดแล้ว 28 คน

By Abdul

ราชบุรี สั่งปิดโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ ตั้งแต่ 7-20 มิถุนายน พร้อมกักตัวพนักงาน 300 คน หลังพบติดเชื้อโควิด 28 คน

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ลงนามในหนังสือคำสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน หลังพบคนงานติดเชื้อโควิด-19 รวม 28 ราย

นอกจากนี้ยังให้พนักงานในอาคารแผนกอื่น (กลุ่มเสี่ยงต่ำ) ต้องมารายงานตัวที่บริษัทฯ และรับคำสั่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยให้ รพ.สต.แต่ละท้องที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามอาการและให้คำแนะนำในการกักตัว
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ยังได้หารือถึงการใช้มาตรการ บับเบิลแอนด์ซีล (Bubble & Seal) ซึ่งเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างออกสู่ชุมชน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมสถานการณ์