2023-09-01

สภาล่ม คืออะไร? ก้าวไกลซัดรัฐบาล ให้โทร.ตามเพื่อนมาประชุม ไม่ใช่โทษฝ่ายค้าน

By Abdul

ทำความเข้าใจคำว่า “สภาล่ม” คืออะไร? ก้าวไกลซัดรัฐบาล ให้โทร.ตามเพื่อนมาประชุม ไม่ใช่โทษฝ่ายค้าน 

จากกรณี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เปิดการประชุมสภา โดยมีญัตติเรื่องการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำเข้ามาพิจารณา โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส. จ.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอญัตติ ระหว่างที่นายอรรถกรอธิบายถึงเหตุผลที่เสนอญัตตินี้ นายปิยรัฐ จงเทพ สส. กรุงเทพมหานคร เขต 28  พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นเสนอนายวันมูหะมัดนอร์ให้นับองค์ประชุม หลังเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลมาประชุมน้อยมาก

ผลคือมีผู้แสดงตัวเพียง 96 ราย ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ประกาศปิดประชุม นับเป็น “สภาฯ ล่ม” ครั้งแรกในรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน

สภาล่มคืออะไร?

สภาล่ม คือเหตุการณ์ที่องค์ประชุมสภาไม่ครบถึงกึ่งหนึ่งของจำนวน สส. ที่มีตำแหน่งอยู่ หรือทั้ง สส. และ สว. ในกรณีของการประชุมรัฐสภา รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 120 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2562 ข้อ 25 ระบุให้ที่ประชุมต้องมี สส. “แสดงตน” อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง เช่น หากมี สส. ทั้งหมด 500 คน ก็ต้องมีผู้แสดงตัวอย่างน้อย 250 คน หากมีการนับองค์ประชุมแล้วจำนวนสมาชิกสภาที่แสดงตนไม่ครบตามจำนวนข้างต้น สภาก็จะไม่สามารถประชุมต่อไปได้ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภาจะต้องสั่งปิดประชุม

การนับองค์ประชุมสามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีแรก ก่อนการลงมติทุกครั้งประธานสภาจะต้องกดออดเพื่อเรียกสมาชิกสภาให้มีแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งประธานสภาบางคนอาจจะเลือกที่จะรอไม่นานแล้วนับองค์ประชุมเลย ในขณะที่ประธานบางคนอาจจะเลือกรอให้สภาชิกสภา โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากเดินทางมาแสดงตัวให้ทันก่อน  

กรณีที่สอง คือมีสมาชิกสภาคนหนึ่งเสนอญัตติต่อประธานสภาขอให้มีการนับองค์ประชุมแบบกดบัตร หรือด้วยการขานชื่อก็ได้

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ประธานสภาสั่งปิดประชุมเองโดยที่ยังไม่ได้มีการนับองค์ประชุมหากเห็นว่าจำนวนสมาชิกสภาที่อยู่ในห้องประชุมนั้นบางตา

รัฐบาลโทษก้าวไกล มาประชุมแต่ไม่แสดงตน

สส.พรรคร่วมรัฐบาล นำโดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังองค์ประชุมล่มว่า ต้องขออภัยพี่น้องประชาชน เนื่องจากเรื่องที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตร สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนเตรียมอภิปรายโดยลงชื่อเกือบร้อยคน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถอภิปรายได้

นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง และโฆษกพรรค กล่าวว่า สส.ของพรรคนั่งรอ เพื่อที่จะอภิปรายญัตติความเดือดร้อนประชาชนตั้งแต่เมื่อวาน ซึ่งพรรคก้าวไกลพยายามขอเปลี่ยนระเบียบวาระขึ้นมาแซง 11 ญัตติ แต่เสียงข้างมากในที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับญัตติพรรคก้าวไกล เขาจึงบอกว่า พรรคร่วมรัฐบาลเล่นละครว่าปากท้องพี่น้องประชาชนสำคัญ แต่ประชามติไม่สำคัญ ซึ่งไม่เป็นความจริง พวกตนไม่ได้บอกว่าประชามติไม่สำคัญ แต่ปากท้องประชาชนสำคัญมากกว่า ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ใครไม่ให้ความสำคัญเรื่องความเดือดร้อนประชาชน เห็นได้จากทั้ง 11 ญัตติในวันนี้ไม่มีญัตติของพรรคก้าวไกลแม้แต่ญัตติเดียว

วันนี้กลับอาละวาดตีโพยตีพาย เหมือนเด็กไม่ได้ดั่งใจ ก็ไม่เอาด้วย ซึ่งองค์ประชุมเป็นหน้าที่ สส.ทั้งหมด ที่บอกพรรคมีอยู่ 150 ชีวิต แต่ไม่กดแสดงตนหมายความว่าอย่างไร ถึงเวลาแทนที่จะใช้เวทีสภาแก้ปัญหาประชาชน กลับมาเอาเล่นเกมการเมือง ซึ่งน่าเสียใจอย่างยิ่ง

ก้าวไกลสวนกลับ ต่อให้ยอมแสดงตนเป็นองค์ประชุม ก็ไม่ถึงครึ่งอยู่ดี

ขณะที่ทางด้านพรรคก้าวไกล (กก.) นำโดยนายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม.พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ ส.ส. ชี้แจงกรณีเสนอนับองค์ประชุมว่า องค์ประชุมได้แจงตัวเลข 98 คน ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ ส่วนเหตุผลที่ตนขอนับองค์ประชุม ตนได้ติดตาม และการรอคอยอภิปรายของผู้เสนอญัตติทั้งการตั้งกรรมการวิสามัญ เรื่องกุ้งและสินค้าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

หากให้ความสำคัญจริง เราก็พร้อมรับฟัง แต่กลับไม่เห็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เข้ามาให้ความสำคัญเพียงพอ แบบนี้เป็นการโฆษณาหรือไม่ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจว่า ปากท้องสำคัญ แต่ความจริงแล้วสมาชิกเองที่ไม่ให้ความสำคัญ มีเพียงสมาชิกพรรคก้าวไกลเท่านั้น ที่มีจำนวนที่นั่งเกือบครบ

แต่แล้ววันนี้เมื่อเราขอนับองค์ประชุม เพื่อให้แสดงความสำคัญ ถ้าสำคัญจริงไม่ต้องมาขอร้องว่าเราต้องมาเข้าร่วม แต่ต้องไปขอร้องเพื่อสมาชิกของท่านเอง สุดท้ายถ้าเราร่วมยกมือแสดงตน ไปตามที่พรรคร่วมรัฐบาลขอนับองค์ประชุมก็ไม่ครบ เพราะ 98 บวก 150 เสียง ก็ไม่เพียงพอ