สภาพัฒน์ฯคาดเศรษฐกิจปี64โต2.5-3.5%

สภาพัฒน์ฯคาดเศรษฐกิจปี64โต2.5-3.5%

สภาพัฒน์ฯคาดเศรษฐกิจปี64 โต 3% หลังเศรษฐกิจปี 2563 ขยายตัวติดลบ 6.1%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ฯ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2563 ขยายตัวติดลบ 4.2% ดีกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวติดลบ 6.4% ทำให้ทั้งปี 2563 ขยายตัวติดลบ 6.1% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวติด 6.0%

สำหรับปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายได้ 2.5-3.5% หรือค่ากลางที่ 3% น้อยจากคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะขยายได้ 3.5-4.5% โดยเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ แม้จะควบคุมได้บ้างแล้วบางส่วน