2022-12-20

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน สั่ง กกต.ชดใช้ “สุรพล” 62 ล้านบาท คดีแจกใบส้ม

By Abdul

ศาลอุทธรณ์สั่ง กกต. ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 62 ล้านแก่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย หลังแจกใบส้มจนเจ้าตัวต้องพ้นจาก ส.ส. และใช้งบประมาณในการจัดเลือกตั้งใหม่ เมื่อปี 2562

เวลา 10.30 น. วันนี้ ( 20 ธันวาคม ) ที่ศาลจังหวัดฮอด จ.เชียงใหม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 นัดอ่านคำพิพากษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้ กกต.ต้องชดใช้เงิน 70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเพื่อชดใช้ค่าเสียหายกรณีให้ใบส้มแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย

โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ลดค่าเสียหายจาก 70 ล้านบาท เหลือ 56.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และจากวันที่ 11 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ทำให้เงินต้น 56.7 ล้าน รวมดอกเบี้ยจะเป็นเงินประมาณ 62 ล้านบาท

คดีนี้ ศาลจังหวัดฮอด พิพากษาให้ กกต.ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 64 ล้านบาท ให้กับนายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ จากมติให้ใบส้มเพิกถอนสิทธิ​เลือกตั้ง จากกรณีทำบุญใส่ซองถวายเทียนพระ 2,000 บาท ช่วงเลือกตั้งปี 2562

โดยครั้งนั้น กกต.ชี้แจงว่าดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้ว เป็นการทำตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 224(2) เพื่อให้ทันกับการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.จึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของ กกต.ถือเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 225