2023-01-18

ว่าที่ตัวตึงบึงฉวาก มุกดา-สะหวัน-ข้ามโขง 3 เสือโคร่งของกลาง เดินทางถึงบ้านใหม่แล้ว

By Abdul

เอ็นดูไม่ไหว “มุกดา สะหวัน ข้ามโขง” 3 เสือโคร่งของกลางย้ายบ้าน เดินทางถึงบึงฉวากแล้ว หลับตลอดทาง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จ.อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งมอบ-รับมอบ ลูกเสือโคร่งของกลาง ตามคดีอาญาที่ 1684/2565 ยึดทรัพย์ที่ 250/2565 จำนวน 3 ตัว ได้แก่ ลูกเสือโคร่ง ชื่อ มุกดา เพศเมีย ,ลูกเสือโคร่ง ชื่อ สะหวัน เพศเมีย และ ลูกเสือโคร่ง ชื่อ ข้ามโขง เพศผู้ ตามที่ได้ดำเนินการจับกุม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 65 โดยมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เดินทางมารับไปดูแลต่อที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า การเคลื่อนย้ายลูกเสือโคร่ง 3 ตัวใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮต 6406 กรุงเทพมหานคร และหมายเลขทะเบียน กจ 2619 ราชบุรี เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวธชพรรณ ลีลาพตะ และนางสาวมาริษา ชุ่มวิจิตร ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนเป็นผู้ควบคุมการขนย้าย พร้อมคณะทำงานผู้ดูแลสุขภาพลูกเสือโคร่งระหว่างการเคลื่อนย้ายขณะทำการขนย้าย จะทำการตรวจอาการลูกสัตว์ทุก 1 ชั่วโมง มีการรายงานอาการและสุขภาพสัตว์เป็นระยะ ถ้าลูกเสือ มีอาการเวียนหัว เมารถ น้ำลายยืด พิจารณาพักค้างคืน 1 คืน ตามแผนที่วางไว้

ล่าสุด 18 มกราคม 2566 ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล รายงานการขนย้ายลูกเสือโคร่งของกลาง จำนวน 3 ตัว จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มาเลี้ยงดูแล ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากจ.สุพรรณบุรี ดังนี้

1. ทำการขนย้ายตั้งแต่ช่วงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 17 ม.ค. 2566 จนถึงเวลา 03.33 น. ของวันที่ 18 ม.ค. 2566 เป็นที่เรียบร้อย รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมง 33 นาที

2. ไม่เกิดเหตุฉุกเฉิน สภาพร่างกายลูกเสือโคร่งทั้ง 3 ตัว ปกติ นอนหลับตลอดการเดินทาง เนื่องจากเป็นทีมสัตวแพทย์วางแผนการเดินทางช่วงกลางคืน ซึ่งปกติแล้วลูกเสือโคร่งทั้ง 3 ตัวดังกล่าวนี้ จะมีพฤติกรรมนอนหลับช่วงเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ปัจจุบันมีพี่เลี้ยงดูแลลูกเสือโคร่ง 3 ตัวอย่างใกล้ชิด และถ้าพบความผิดปกติจะทำการแจ้งทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล ทันที