ว่างงานล้านสนใจสมัครแสนถือว่าสำเร็จ

ว่างงานล้านสนใจสมัครแสนถือว่าสำเร็จ

รองนายก ปลื้มว่างงานล้านตำแหน่ง คนแห่สมัครสัมภาษณ์แสนคน ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. พลังงาน เปิดเผยว่า งาน Job Expo Thailand 2020 ล้านงานเพื่อล้านคน ระหว่างวันที่ 26ถึง 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีตำแหน่งงานที่รองรับรวมทั้งสิ้น 1,495,225อัตรา และมีผู้เข้าร่วมงานทั่วประเทศจำนวน 125,383 คน มีการพูดคุยเพื่อสมัครงานเพื่อสัมภาษณ์ประมาณ 1 แสนคน ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อย่างไรก็ตาม การสมัครงานยังดำเนินการต่อผ่าน เวบไซต์ไทยมีงาน ต่อไปเรื่อยๆ ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการหาแรงงานก็สามารถเข้ามาดูในเวบไซต์ได้

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขาศูนย์บริหารสถาน์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศบศ.) ได้รายงานให้ ศบศ. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563 งาน Job Expo Thailand 2020 ล้านงานเพื่อล้านคน มีตำแหน่งงานที่รองรับรวมทั้งสิ้น 1,495,225อัตรา และมีผู้เข้าร่วมงานทั่วประเทศจำนวน 125,383 คน มีผู้ที่สนใจติดตามงานตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งสิ้น2,254,712 คน/ครั้ง

  • รัฐบาลปั่นตัวเลขกระตุ้นศก.เกินจริง
  • ศบศ.ขยายเวลามาตรการเราเที่ยวด้วยกันถึงม.ค.64

โดยมีสถานประกอบการที่มาออกบูธ 501 แห่ง มีตำแหน่งงาน 100,012 งาน ผู้สมัครงาน143,066 ครั้ง และมีการจับคู่ระหว่างตำแหน่งงานและผู้สมัครงาน 57,226 อัตรา

นอกจากนี้ เวบไซต์ไทยมีงานข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีตำแหน่งงาน 733,633 อัตรา ผู้สมัครงาน 112,806 ครั้ง และมีการจับคู่ระหว่างตำแหน่งงานและผู้สมัครงานทั้งสิ้น 45,112 อัตรา และสำหรับมาตรการอุดหนุนการจ้างงานเด็กจบใหม่ มีตำแหน่งงานทั้งสิ้น 74,351 อัตรา มีผู้สมัครงานทั้งสิ้น 39,033 คนและมีการจับคู่ระหว่างตำแหน่งงานและผู้สมัครได้ทั้งสิ้น31,876 อัตรา ทั้งนี้รวมทุกมาตรการสามารถจับคู่ตำแหน่งงานได้ทั้งสิ้น 134,214 อัตรา

สำหรับกิจกรรมรวมใจสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การแนะแนวอาชีพและทดสอบความถนัดทางอาชีพ การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อม และการฝึกอาชีพอิสระ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 3,391 คน