ลุยตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ฯ ดึงปตท.จัดพื้นที่ขายสินค้าออแกนิคในปั๊ม

ลุยตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ฯ ดึงปตท.จัดพื้นที่ขายสินค้าออแกนิคในปั๊ม

"อลงกรณ์" เดินหน้าจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เร่งจัดทำบิ๊กดาต้า พร้อมผนึกปตท.-UniconX หนุนเกษตรกรจำหน่ายสินค้าออร์แกนิคทั้งออฟไลน์และออนไลน์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “สกอช.”เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสนอให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาภายในเดือนนี้

นอกจากนี้จะร่วมมือกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)จัดสรรพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าไปจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมันตามนโยบาย Living Community ขณะเดียวกันจะจัดทำบิ๊กเดต้าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ โดยมอบกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ ทั้งในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วให้เป็นฐานเดียวกันของข้อมูลพืช สัตว์ และประมงอินทรีย์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนที่กระทรวงเกษตรฯดำเนินการ

  • ปตท.ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ จ้างงานเพิ่ม 2.5 หมื่นอัตรา
  • ร่วมมือขนส่งสินค้าเกษตรให้คงคุณภาพความสดจนถึงมือผู้บริโภค

สำหรับหลักเกณฑ์กลางระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS)ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรออร์แกนิคออนไลน์เพื่อขยายตลาดเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคในยุค new normalร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งประเภท food delivery ภายใต้โครงการช่วยเกษตร.คอม(www.ช่วยเกษตร.com)และโครงการยูนิคอนเอ็กซ์ (UniconX) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ประกอบเกษตรและเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำภาคการผลิตถึงภาคการตลาด สร้างงานใหม่ๆ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน นักศึกษาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร สู่ระดับสากล โดยเชื่อมโยงงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่ Startup นวัตกรรม และเป็นบริษัท Unicorn ในอนาคตเพื่อเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรในสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเกษตร และการพัฒนา Plateform สู่การเชื่อมโยงนักลงทุนกับผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน