ลิงเก็บมะพร้าวไม่ใช่การทารุณ เตรียมเชิญคณะทูตลงพื้นที่ดูของจริง

“พาณิชย์”สั่งทูตพาณิชย์เร่งทำความเข้าใจกรณีห้างอังกฤษยกเลิกวางสินค้ากะทิจากไทย ยันลิงเก็บมะพร้าวเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ไม่มีการทารุณกรรมสัตว์

นายบุณยฤทธิ์   กัลยาณมิตร   ปลัดกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดกรณีองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (พีตา) ออกมาเรียกร้องต่อต้านผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปและมะพร้าวจากประเทศไทย เนื่องจากนำลิงเก็บมะพร้าวและทารุณกรรมสัตว์   

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ แม้จะเกี่ยวข้องกับการตลาด โดยจะเร่งติดตามดูแลแลบะ อยากให้หน่วยงานที่วิเคราะห์วิจัยมองถึงข้อเท็จจริงด้วย ซึ่งการที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ ใช้ลิงเก็บมะพร้าว ก็ไม่ได้หมายความว่าทารุณกรรมสัตว์ เพราะสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาเก็บมะพร้าว อยู่ในวิถีชีวิต และเป็นการเลี้ยงแบบฝึกเก็บมะพร้าวเฉพาะไม่ใช่การทรมานตามที่กลุ่มพีต้าออกมาให้ข้อมูล

  • โลกตะวันก็ตกเบียดเบียนแรงงานสัตว์ แต่แล้วกลับเพ่งเล็งไทยใช้งานลิง
  • “จุรินทร์” มอบพาณิชย์จับมือ JETRO เดินหน้าฝ่า โควิด-19

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์มีความพร้อมอาจจะเชิญทูตหลายประเทศให้เข้ามาดูวิธีการเก็บมะพร้าว เพื่อให้รู้วิถีชีวิตของคนไทยและสัตว์เลี้ยงว่าไม่ใช่เป็นการทรมาน ลิงถือว่าได้รับการฝึกฝน ดังนั้นหากนำคณะทูตมาดูวิถีชีวิตในพื้นที่ เชื่อว่าจะทำให้หลายประเทศเข้าใจว่าไม่ใช่การทรมานสัตว์

ขณะเดียวกันได้มอบหมายใหให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศไปทำความเข้าใจห้างต่าง ๆ ถึงวิธีการดำเนินการของไทยและข้อเท็จจริงด้วย

นายบุญยฤทธิ์ กล่าววา  เรื่องนี้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ขณะเดียวกันทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ไทยได้มีการออกแถลงการณ์และนำวิถีชีวิตการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะลิงเผยแพร่ออกไปแล้ว