2022-08-09

ลาวอ่วม เจอเงินเฟ้อ 25.6% เดือน ก.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์

By Abdul

ศูนย์สถิติแห่งชาติลาวเผยว่าอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือน ก.ค. 2565 อยู่ที่ 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. ที่ 23.6% 

ตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติเมื่อปี 2543 ทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาอาหาร ยารักษาโรค ค่าเดินทาง และสินค้าอุปโภคบริโภคในลาวเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นถึง 106.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และเงินกีบของลาวที่อ่อนค่า ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ดันอัตราเงินเฟ้อให้ทะยานขึ้นไป

เหตุนี้ทำให้ลาวเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดประเทศหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ลาวเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกอยู่แล้ว และขณะนี้ความต้องการเงินสกุลต่างประเทศในลาวก็สูงขึ้นเพื่อใช้นำเข้าสินค้าและจ่ายหนี้ จึงทำให้เงินกีบอ่อนค่าลงไปอีก

ไม่ใช่แค่นั้นคาดว่าฤดูฝนนี้ ผลผลิตทางการเกษตรจะออกมาน้อยกว่าปกติ ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ป้อนสู่ตลาดลดน้อยลง ราคาสินค้าเหล่านี้ก็จะสูงขึ้้นด้วย