2021-12-03

ราชบัณฑิตยสภา เคาะแล้ว! Metaverse บัญญัติภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต”

By Abdul

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ Metaverse เป็นภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” เขียนแบบทับศัพท์ว่า “เมตาเวิร์ส”

วันนี้ (3 ธ.ค.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีมติเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา บัญญัติศัพท์ Metaverse เป็นภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” โดยสามารถเขียนทับศัพท์ได้ว่า “เมตาเวิร์ส”

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประกาศชื่อบริษัทใหม่แทนที่เฟซบุ๊กว่า Meta ที่จะสะท้อนให้เห็นผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทมากกว่าเดิม โดยเพาะในโครงการเมตาเวิร์ส ที่จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือนและโลกจริง

โดยเมตาเวิร์สเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ วีอาร์ หรือ เวอร์ชวล เรียลิตี้ (Virtual Reality) กับ เออาร์ หรือ ออกเมนต์ เรียลิตี้ (Augmented Reality) ให้กลายเป็นโลกเสมือนจริง โดยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งในปัจจุบันมีระบบ 5G เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริง