2023-08-30

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยงบประมาณเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดใน 20 ปีท่ามกลางรายได้ภาษีที่อ่อนตัวลง

By Abdul

รัฐบาลเกาหลีใต้ วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายเป็นเกือบ 497,000 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 แต่การเพิ่มขึ้นที่เสนอมานั้นเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดในรอบสองทศวรรษ เนื่องจากหน่วยงานมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับวินัยทางการคลังท่ามกลางรายได้ภาษีที่อ่อนตัวลงเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ในแผนการใช้จ่ายประจําปีที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร กระทรวงการคลังกําหนดค่าใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดสําหรับปี 2024 ที่ 496.70 พันล้านดอลลาร์ ขึ้น 2.8% จากปี 2023

นั่นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้น 5.2% ในปีนี้ และเป็นการกระตุ้นที่น้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่สถิติการคลังปรับปรุงครั้งล่าสุดในต้นปี 2005 ตามที่กระทรวงระบุ ยกเว้นงบประมาณเพิ่มเติม

รัฐบาลอนุรักษนิยมของ Yoon Suk Yeol ได้ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงฐานะการคลังของรัฐบาลตั้งแต่เริ่มต้นวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2022 งดเว้นการใช้จ่ายเงินภาษีอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อกระตุ้นการเติบโต และเน้นบทบาทของภาคเอกชน

บางส่วนสะท้อนถึงรายได้ภาษีที่อ่อนแอ ประมาณการว่าจะลดลงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.3% ในปี 2024 และลดรายได้รัฐบาลรวมในปีหน้าลง 2.2% เป็น 612.1 ล้านวอน ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้า และเนื่องจากรัฐบาลแสวงหาการลดภาษีเพิ่มเติม โดยเฉพาะสําหรับบริษัท

คิม จอง อึน เตือนว่า เกาหลีเหนือจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์บนเรือรบในไม่ช้า

รัฐบาลคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอ่อนตัวลงเป็นระดับต่ําสุดในรอบสามปีที่ 1.4% ในปีนี้ หลังจากขยายตัว 2.6% ในปี 2022 และ 4.3% ในปี 2021 รัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 2.4% ในปี 2024

การขาดดุลการคลังของเกาหลีใต้จะขยายตัวเป็น 3.9% ของ GDP ในปีหน้า จากประมาณการ 2.6% ในปีนี้ กระทรวงระบุ โดยจะนําอัตราส่วนกลับมาอยู่ที่ต่ํากว่า 3% ตั้งแต่ปี 2025 อัตราส่วนหนี้ต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นเป็น 51.0% จาก 50.4%

“เป็นการตัดสินใจที่ยากสําหรับรัฐบาลที่จะยึดมั่นในการเงินที่มั่นคง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Choo Kyung-ho กล่าว

โครงการมูลค่าประมาณ 23 ล้านล้านวอนที่ถือว่าไร้ประสิทธิภาพจะถูกยกเลิกหรือลดขนาดลง โดยมีการใช้จ่ายมากขึ้นสําหรับสวัสดิการสังคม การสนับสนุนการให้กําเนิด การลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก ความปลอดภัยสาธารณะ และการป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น

การเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้จ่าย ได้แก่ สวัสดิการสังคม ขึ้น 7.5% เป็น 242.9 ล้านล้านวอน กลาโหมขึ้น 4.5% เป็น 59.6 ล้านล้านวอน และการสนับสนุนบริษัทขึ้น 4.9% เป็น 27.3 ล้านล้านวอน

รัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาล 158.8 ล้านล้านวอนในปี 2024 ลดลงจากจํานวนรวม 167.8 ล้านล้านวอนที่วางแผนไว้สําหรับปีนี้ การเพิ่มขึ้นสุทธิของพันธบัตรรัฐบาลคาดว่าจะอยู่ที่ 50.3 ล้านล้านวอน

รัฐบาลจะออกพันธบัตรเงินตราต่างประเทศเพื่อการปรับเสถียรภาพสูงสุด 1.3 พันล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 2.7 พันล้านดอลลาร์ที่กําหนดไว้สําหรับปีนี้ และพันธบัตร 18