2023-09-06

รัฐบาลคิวบาเปิดโปง “เครือข่ายค้ามนุษย์” ของรัสเซียที่ใช้ช่วยสงครามในยูเครน: เจ้าหน้าที่

By Abdul

รัฐบาลคิวบา กล่าวว่า พวกเขาได้เปิดโปงเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่ดําเนินการอยู่ในรัสเซีย มีเป้าหมายในการจัดหาพลเมืองเข้าร่วมสงครามกับยูเครน

กระทรวงการต่างประเทศของคิวบา กล่าวในถ้อยแถลงเมื่อวันจันทร์ว่า กระทรวงมหาดไทยของประเทศได้เปิดโปงการดําเนินงานนี้ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าได้ถูกปราบปรามแล้ว

ตามถ้อยแถลง เครือข่ายการค้ามนุษย์ดังกล่าวดําเนินการอยู่ในรัสเซีย มีเป้าหมายนําพลเมืองคิวบาที่อาศัยอยู่ที่นั่นเข้าร่วม แต่ยังพยายามชักชวนบางคนที่อาศัยอยู่ในคิวบาเข้าร่วมสงครามกับยูเครนด้วย

เจ้าหน้าที่คิวบา กล่าวว่าการดําเนินงานนี้ได้ถูก “ปราบปราม” แล้ว และเพิ่มว่ามีการดําเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนี้

“ศัตรูของคิวบา กําลังเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่มุ่งทําลายภาพลักษณ์ของประเทศ และพยายามทําให้ประเทศดูเหมือนมีส่วนร่วมในการกระทําเหล่านี้ที่เราปฏิเสธอย่างแข็งขัน” ถ้อยแถลงระบุ

กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ กล่าวว่า ประเทศมี “จุดยืนทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ต่อต้านการเป็นทหารรับจ้าง และมีบทบาทเชิงรุกในสหประชาชาติในการปฏิเสธการปฏิบัติดังกล่าว โดยเป็นผู้เสนอหลายข้อริเริ่มที่ได้รับการอนุมัติในเวทีนั้น”

“คิวบา ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามในยูเครน” ถ้อยแถลงระบุ “ประเทศกําลังดําเนินการและจะดําเนินการอย่างแน่วแน่ต่อต้านผู้ที่ในดินแดนของชาติมีส่วนร่วมในรูปแบบใดก็ตามของการค้ามนุษย์เพื่อเป็นทหารรับจ้างหรือการจัดหาตัว เพื่อให้พลเมืองคิวบายกอาวุธต่อต้านประเทศใด”

ก่อนที่รัสเซียจะบุกครองยูเครน รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของคิวบาได้ออกถ้อยแถลงในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 แสดงการสนับสนุนรัสเซีย นอกจากนี้ยังกล่าวหาสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรว่าเป้าหมายมอสโกด้วย “สงครามโฆษณาชวนเชื่อ” และการคว่ําบาตร

“คิวบาย้ําจุดยืนคัดค้านการคว่ําบาตรฝ่ายเดียวและไม่เป็นธรรมที่ตะวันตกบังคับใช้กับประเทศยูเรเชีย และต่อต้านการขยายตัวขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเข้าสู่ชายแดนรัสเซีย” ถ้อยแถลงระบุ

รอยเตอร์มีส่วนร่วมในรายงานนี้