ยอดเอทานอลพุ่ง คนเริ่มใช้รถยนต์ หลังปลดล็อคหลายพื้นที่

ยอดเอทานอลพุ่ง คนเริ่มใช้รถยนต์ หลังปลดล็อคหลายพื้นที่

สนพ.ประเมินการใช้พลังงานทดแทนภาคขนส่ง เอทานอลมีแนวโน้มดีขึ้น เพิ่มขึ้นวันละ 5.7 หมื่นลิตรผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง หลังคนไทยเริ่มกลับใช้รถยนต์ ขณะที่ไบโอดีเซล ยังไม่ขยับ ยอดใช้ลดลง 11 %

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึง ปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงเดือนพ.ค. (วันที่ 1-17) อยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายการปิดพื้นที่ (lockdown)ของรัฐบาล ส่วนปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (บี100) ณ สิ้นเดือนเม.ย.อยู่ที่ 4.74 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมี.ค. 0.85 ล้านลิตร/วัน

ทั้งนี้สถานการณ์ราคาเอทานอลเดือนมิ.ย.มีราคาอ้างอิง อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้าน้ำมันที่นำไปผสมผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ จากการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น โดปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในช่วงวันที่ 1-17เดือนพ.ค. ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19

ปัจจุบันโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตจริงในเดือนเม.ย.อยู่ที่ 3.46 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนมี.ค.1.03 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณเอทานอลที่บริจาคและจำหน่ายเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนพ.ค.อยู่ที่ 1.97 ล้านลิตร ลดลงจากเดือนก่อน 13.53 ล้านลิตร

  • เคราะห์ซ้ำกรรมซัด จลาจลในสหรัฐอาจทำให้โควิดระบาดหนักขึ้น
  • “ไดกิ้น” ผนึกพันธมิตรร่วมสร้างห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 มอบให้ “สถาบันบำราศนราดูร” เพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์

ขณะที่ไบโอดีเซล (บี100) ปริมาณการผลิตเดือนเม.ย. อยู่ที่ 4.55 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนมี.ค. 5.7% ส่วนปริมาณการใช้ อยู่ที่ 4.74 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมี.ค. 11 % เป็นผลจากมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงานลดลง

ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 1-7 มิถุนายน 63 อยู่ที่ 26.15 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.99 บาทต่อลิตร โดยราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 25-29 พ.ค. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 – 3.70 บาทต่อกิโลกรัม(ก.ก.) โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 21.50 –22.40 บาทต่อก.ก. ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทยไทย(กฟผ.) ณ สิ้นเดือนเม.ย.ประมาณ 282,511 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค.103,566 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (บี100) ณ สิ้นเดือนเม.ย.อยู่ที่ 46,478 ตัน

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ได้ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพ.ค.และมิ.ย. จะอยู่ที่ระดับ 1.67 และ 1.56 ล้านตัน ตามลำดับ ลดลง 10.83% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคหลังจากได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) อยู่ที่ 7-8.5 หมื่นตัน/เดือน สาเหตุจากความต้องการน้ำมันบรรจุขวดในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มจะลดลงจากมาตรการปิดพื้นที่ของรัฐบาล