ม.มหิดล รุดหน้าพัฒนาชุดทดสอบ “สารตกค้าง” ยกระดับอาหารปลอดภัย

ม.มหิดล รุดหน้าผลักดันผลิตภัณฑ์ 'Y-blue' ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร และ 'MT Pest easy test' ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับความสะอาดปลอดภัยระดับประเทศ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนวิตกถึงผลกระทบเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร จึงเป็นเหตุผลให้เมื่อไม่นานมานี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางตลาดชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ Y-blue (Surface protein contamination kit) และชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ หรือ MT Pest easy test (MT Pesticide test for vegetables and fruits) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหารในราคาที่จับต้องได้ 

160277779829

ศาสตราจารย์ ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากที่ทางคณะฯ ได้ริเริ่มจัดตั้ง บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด (MT InnoTrex Co.,Ltd.) ขึ้นเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตามโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมืออย่างยิ่งจากคณาจารย์ และนักวิจัยภายในคณะฯ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริษัทเอกชน ผู้ร่วมลงทุน

ล่าสุด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบผลสำเร็จในการผลักดันผลิตภัณฑ์ Y-blue และ MT Pest easy test สู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถตอบสนองทั้งในระดับอุตสาหกรรม และผู้บริโภคโดยทั่วไปในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสูง

 

ด้าน รองศาสตราจารย์ กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์ Y-blue ว่า เป็นนวัตกรรมทดสอบคราบโปรตีนที่ตกค้างบนพื้นผิว สัมผัสอาหารที่มีความไวสูง กล่าวคือสามารถตรวจพบโปรตีนซึ่งมีอนุภาคที่น้อยกว่า 50 ไมโครกรัมได้ และมีความไวกว่าน้ำยาทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป ซึ่งโปรตีนที่ตกค้าง นอกจากจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียแล้ว ยังมีผลต่อผู้ที่แพ้โปรตีนอีกด้วย

160277783190

“เบื้องต้นผลิตภัณฑ์ Y-blue สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งโปรตีนพืช และสัตว์ ซึ่งก่อนวางตลาดได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน และคาดว่าจะสามารถทำส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับประเทศ  และขยายผลสู่ระดับอาเซียนได้ต่อไปในอนาคต”

 

  • กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 7 'พายุดีเปรสชัน' จ่อขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในคืนนี้!

  • 'ฟอร์ด ทัตเทพ'โดนรวบพาตัวไป'ตชด.ภาค1'

  • 'ก้าวไกล' ระดมส.ส.ช่วยประกันตัวผู้ชุมนุมคณะราษฎร

ทางฝั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา อภิลักษณ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เจ้าของผลงานนวัตกรรม MT Pest easy test กล่าวว่า ชุดทดสอบที่คิดค้นขึ้นนี้สามารถตรวจสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ได้อย่างรวดเร็วภาวในเวลา 45 นาที พร้อมด้วยอุปกรณ์และคู่มือใช้งานที่เข้าใจง่าย

ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ MT Pest Easy Test ทดสอบสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างด้วยการสับผักหรือผลไม้ที่ต้องการทดสอบให้ละเอียด แล้วใส่ในหลอดเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดยาฆ่าแมลงออกจากผักและผลไม้

160277785378

“เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์จนครบถ้วนแล้ว จะสามารถทราบผลได้ทันที ด้วยการเทียบสีที่ได้จากการทดสอบ โดยสีเข้ม หมายถึง ผักหรือผลไม้ที่นำมาทดสอบนั้นมีความปลอดภัย สีจาง หมายถึง มีสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย และสีขาว หมายถึง มีสารสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่เป็นอันตราย โดยสามารถทดสอบผักและผลไม้ได้ทุกชนิดในราคาไม่ถึง 100 บาทต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง”

ทั้ง Y-blue และ MT Pest Easy Test เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องอาหารสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลกินผัก หรือเทศกาลกินเจที่จะถึงนี้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ www.mt.mahidol.ac.th