มก.-มจพ.ส่ง ‘หน้ากาก’ สู้โควิดสู่ชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้ามอบหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร พร้อมไส้กรองมาตรฐานสูงระดับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) 30 ชุดสู่ชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดพิธีการรับมอบการบริจาคหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารพร้อมไส้กรองมาตรฐานสูงระดับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO จำนวน 30 ชุด แก่คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ 

พันเอก (พิเศษ) นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบแก่ประชาชนจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคสาธารณสุข ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัย

159282876173

“ทั้งนี้ยังได้รับพระราชทานรถพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารร่วมกันกับโรงพยาบาลสาธารณสุขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อ สารพิษ ในขณะที่มีการปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ บรรเทาสาธารณภัยทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล”

ด้าน รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า ได้ร่วมกับ มจพ. ออกแบบและพัฒนาหน้ากากจากยางพาราเพื่อเป็นยุทธภัณฑ์ทางทหาร สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ำหนักประมาณ 300 กรัม นอกจากการส่งมอบแก่ศูนย์ฯ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ล่าสุดโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ประสานทำเรื่องขอครอบครองหน้ากากป้องกันสารพิษ พร้อมไส้กรองจากกรมอุตสาหกรรมทหารอีก 500 ชุด

159282877846

ด้าน พ.ญ.ฐิติกาญจน์ วังอาภากุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลยะลา ระบุว่า ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงวิกฤตในการรับมือกับโควิด-19 อุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคขาดแคลนอย่างมาก และมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วยแต่ขณะนี้ทั้งหมดอาการดีขึ้น ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมในการบริจาคและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย ที่สามารถผลิตได้เองในประเทศก็จะเป็นการดีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมาก 

  • ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ แต่งตั้ง 'ผศ.-รศ.-ศ.' พ.ศ.2563

  • กทม.เปิดผลตรวจ 'โควิด' กลุ่มเสี่ยง ยอด 1.6 หมื่นคน

  • พี่สาว 'วันเฉลิม' ร้อง อสส.รับทำคดีน้องชายถูกอุ้มหาย

ขณะที่ ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. เผยว่า หน้ากากป้องกันสารพิษเป็นงานวิจัยที่สำคัญและทรงคุณค่า จากงานวิจัยพื้นฐานที่ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล นับว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินวิจัยกว่า 10 ล้านบาท สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้นักวิจัยของไทยยังได้นำยางพารามาเป็นวัสดุสำคัญของอุปกรณ์ดังกล่าวอีกด้วยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านราคายางพาราตกต่ำได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน 

159282880152

จึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อจัดทำหน้ากากฯ เพิ่มเติม เนื่องจากยังมีความต้องการอีกมาก โดยหน้ากากดังกล่าวมีมูลค่าชุดละ 8,000 บาท ขณะที่การนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 30,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้โทร. 08 4177 2662