2023-02-22

พลังประชารัฐ ชูนโยบายดูแลสตรีตั้งครรภ์ 5 เดือน และช่วยเงินเลี้ยงบุตรถึง 6 ขวบ

By Abdul

“เลขาสันติ”เปิดนโยบาย “แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ” ดูแลสตรีตั้งครรภ์5เดือน-ช่วยเงินเลี้ยงบุตรถึง 6 ขวบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พปชร. ได้เปิดนโยบาย” ดูแลทุกช่วงวัย แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ”ซึ่งเป็นอีก 1 นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการดูแลสตรีทั้งประเทศ

เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า เพศสตรีของประเทศไทยมีไม่น้อยกว่าบุรุษเลย ซึ่งปัจจุบันมีถึง 34 ล้านคน มีมากกว่าเพศชาย ทางพรรคพลังประชารัฐจึงเล็งเห็นว่าต้องดูแลผู้หญิง ที่เป็นเพศแม่ของเราทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี

“พรรคพลังประชารัฐได้วางนโยบายที่จะเข้าไปดูแลสตรีในขณะตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 4 เนื่องจากเห็นว่า จะแสดงว่าบุตรที่อยู่ในท้องจะมีโอกาสที่แข็งแรง จะเกิดมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และในเดือนที่ 9ก็จะเป็นเดือนที่ต้องคลอดบุตรออกมา โดยพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนเงินเดือนละ 10,000 บาทเป็นจำนวน 5 เดือน เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน จนถึง 9 เดือน

นอกจากนี้เรายังจะให้การช่วยเหลือเงินในการเลี้ยงบุตรจำนวนเงิน 3000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี เพื่อให้กับผู้หญิงที่เป็นเพศแม่มีความมั่นใจแล้วก็สบายใจในการเลี้ยงดูบุตรและธิดา”

นายสันติ กล่าวต่อว่า พรรคพลังประชารัฐมีความตั้งใจที่จะดูแลสตรีในการที่จะช่วยกันเพิ่มประชากรในประเทศ เนื่องจากอัตราการเกิดของลูกหลานในประเทศไทย ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราเกิดอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคนเท่านั้นทั้งที่จริงๆ แล้วต้องมีอัตราเกิดประมาณ 800,000 กว่าคน

และด้วยเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลที่พัฒนาขึ้น ทำให้คนไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นถ้าเทียบกับในอดีต ซึ่งถ้าหากอัตราการเกิดยังต่ำกว่าเป้าหมาย ในระยะยาวประเทศไทยก็จะเจอเกิดปัญหาขาดคนรุ่นใหม่ใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

นอกจากนี้แกนนำพรรคพลังประชารัฐนำโดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ , นายไพบูลย์ นิติตะวัน และ นายวิรัชรัตนเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยังเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ โดยวันนี้มีการเปิดตัวทั้งหมด 15 คนจาก 10 จังหวัด

สำหรับรายชื่อผู้สามัคร ส.ส. มีดังนี้
1.นายเข็มทอง แก้วเนตร ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 5 อุบลราชธานี
2.นายนิวัฒน์ จำปาทอง ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 9 อุบลราชธานี
3.นายศุภโชค ฐานเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต 10 อุบลราชธานี
4.นายยิ่ง ภูผา ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 11 อุบลราชธานี
5.นายมานพ แสงคำ ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 2 สุรินทร์
6.นางศรัณยา สุวรรณพรหม ว่าที่ผู้สมัครส.สเขต 1 หนองบัวลำภู
7.นายพิษณุ เขื่อนเพชร ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขต 1 เชียงราย
8.นายวัชระพงศ์ ปิโย ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 2 เชียงราย
9.นายบดินทร์ กินาวงษ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 8 เชียงใหม่
10.นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต 1 นครสวรรค์
11.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 4 เพชรบูรณ์
12.นายจักรพงษ์ ทิมมณี ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 4 นครปฐม
13.พลอากาศโท ชลนนาถ เทพลิบ ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 2 เพชรบุรี
14.นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 3 เพชรบุรี
15.นายกานต์ เพชรบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส เขต 1 พังงา