2022-04-30

พรุ่งนี้! ขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท E85 ขยับขึ้น 1 บาท

By Abdul

ปตท.บางจากขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 2.00 บาทต่อลิตร E85 ปรับขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ชนิดอื่น คงเดิม มีผลพรุ่งนี้ตี5

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มดีเซลทุกชนิด 2.00 บาทต่อลิตร , E85 ปรับขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ชนิดอื่น คงเดิมมีผลพรุ่งนี้ 1 พ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ดีเซล B7, B10, B20 อยู่ที่ลิตรละ 31.94 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 39.65 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 39.38 บาท

E20 อยู่ที่ลิตรละ 38.54 บาท

E85 อยู่ที่ลิตรละ 32.84 บาท

ขณะที่เบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 47.06บาทและดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ลิตรละ 37.96 บาท