พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นราคา 50 สต. ส่วนโซฮอล์คงเดิม

พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นราคา 50 สต. ส่วนโซฮอล์คงเดิม

PTT Station และ บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผลวันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้  เบนซิน อยู่ที่ 32.86 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.45 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี  20 อยู่ที่ 23.94 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์91  อยู่ที่ 25.18 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 20.14 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7อยู่ที่ 26.79 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 23.79 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20  อยู่ที่ 23.54  บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7  อยู่ที่ 31.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร