พช.ขนโอทอปขายบนห้างดังช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

พช.ขนโอทอปขายบนห้างดังช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

พช.ชวนคนไทยร่วม ชม ชิม ช้อป และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอาหารถิ่น สืบสานงานผ้าไทยในงาน “OTOP To The Town” ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน OTOP To The Town “โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” โดยมี นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามพิวรรธน์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน น.ส.ปิยวรา ทีขะระ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้บริหารโครงการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน OTOP TO THE TOWN โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดนำสินค้โอทอปที่มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เข้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และชุมชนย่านใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการสร้างประสบการณ์ในการจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตเมือง นำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียน ดำเนินการไปแล้วจำนวน 11 ครั้ง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมจำหน่าย 747 ราย มียอดการจำหน่ายรวม 43,254,689 บาท สำหรับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10 – 16 ก.ย.

สำหรับ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ถือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเพื่อสืบสานงานอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่เกิดความหวงแหน ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 32 ราย จัดแสดงและจำหน่าย บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และกิจกรรม OTOP ชวนชิม เป็นการคัดเลือกอาหารไทยโบราณที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจำนวน 40 ราย จัดจำหน่าย ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย

  • พช.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • กระบี่จัดงานโอทอป 2 งานใหญ่ขนสินค้าชุมชนมาให้ช้อป

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน งานมีตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ก.ย. ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน