ผู้ประกันตนได้แล้ว “คลัง” ไฟเขียวงบจ่ายชดเชยให้ถึง5พันบาท

คลัง ชง สศช. จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่เข้าไม่ถึงเกณฑ์รับเงินชดเชยเพิ่มเติมให้ครบ 5,000 บาท

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รมว. แรงงาน กล่าว การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายไปแล้ว 8.6 แสนราย รวมวงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเงินใกล้เคียงกับการมาตรการเยียว 5,000 บาท ของผู้มีอาชีพอิสะ

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ายังมีปัญหา เพราะมีผู้ประกันตนบ่งส่วนได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ประมาณ 8.6 แสนคน เพราทำงานเต็มเวลาแค่บางวันเท่านั้น ไม่ได้ทำเต็มเวลาทุกวัน ซึ่งได้แก้ไข โดย นายอุตตม สาวนายน รมว. คลัง เสนอเรื่องสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอใช้เงินกู้เพื่อเยียวผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด จ่ายให้ผู้ประกันกลุ่มนี้ได้เงินให้ถึง 5,000 บาท หากได้รับการอนุมัติจะจ่ายเงินได้ภายใน 10 วันจากนี้

  • ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนที่ 2
  • "หม่อมเต่า" รับ เยียวยาประกันสังคมล่าช้า ใช้เวลาตรวจสอบ ลั่นมีเงินจ่ายแน่

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือที่อัตรา 62% ให้แรงงานไปแล้ว 13,371,478 ครั้ง คิดเป็น 863,323 ราย โดยคิดเป็นวงเงิน 13,297.246 ล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าปัญหาของแรงงานส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่นักวิชาการประเมินว่า จะมีแรงงานกว่า 7,000,000 คนเสี่ยงตกงานนั้น มองว่า ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์เท่านั้น ส่วนสิ้นปี 2563 ตัวเลขผู้ว่างานจะเป็นเท่าไหร่คงต้องมาดูกันต่อไป แต่ยืนยันว่าปีนี้เอาอยู่ โดยปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินอยู่ 160,000 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอดูแลแรงงานที่ว่างงานจากนี้แน่นอน โดยเบื้องต้นประเมินว่าจะใช้เงินไม่ถึง 100,000 ล้านบาท

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานำเงินดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ จากการนำไปลงทุน บริหารจัดการตามกฎกระทรวงอนุญาตไว้ ที่มีอยู่ ประมาณ 600,000 ล้านบาท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว ออกมาใช้เพื่อรองรับมาตรการการช่วยเหลือแรงงานต่อไป