ผู้ค้าออนไลน์เฮ!! เอสเอ็มอี ดีแบงค์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่อง

ผู้ค้าออนไลน์เฮ!! เอสเอ็มอี ดีแบงค์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่อง

ไปรษณีย์ไทยจับมือ เอสเอ็มอี ดีแบงค์ อุ้มผู้ค้าออนไลน์ COD ตุนเงินสำรองประกอบธุรกิจ เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบียต่ำ รองรับยุค e-Commerce

นายพิษณุ วานิชผล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานธุรกิจองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมกับ ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย หรือ SME D Bank เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ที่ส่งของพัสดุเก็บเงินปลายทางหรือ COD สามารถขอยื่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ปรับปรุง ตลอดจนสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจต่างให้ ความสนใจทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ าได้อย่างกว้างขวาง  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้มี ความจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวี ยนในการดำเนินกิจการให้มีความต่อเนื่องแต่บางรายก็ยังไม่สามารถเข้าถึ งแหล่งเงินทุนนั้นได้เนื่องจากขาดเอกสาร/หลักฐานสำคัญในการใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

  • กรุงไทยจับมือไปรษณีย์ เสริมแกร่งขยายบริการลูกค้า
  • ร่วมมือขนส่งสินค้าเกษตรให้คงคุณภาพความสดจนถึงมือผู้บริโภค

ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ SME D Bank เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ส่งของพัสดุเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ของไปรษณีย์ไทยสามารถขอสินเชื่อได้ เพียงนำประวัติการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน wallet@POST ที่แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของรายได้ มาเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อนี้

ด้านน.ส.นารถนารี  รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารธนาคารพั ฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดการค้าขายออนไลน์ หรือธุรกิจ e-Commerce ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากกำลังซื้อของประชาชนที่สั่งซื้อมากขึ้นในยุค New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ โดยความร่วมมือของ 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ