2023-08-30

ผู้กํากับดูแลการเงินของญี่ปุ่นจะตรวจสอบธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด ในขณะที่เศรษฐกิจอันดับสามของโลกเข้าสู่การปรับตั้งค่านโยบายการเงินตามปกติหลังจากผ่อนคลายอย่างมหาศาลเป็นเวลาหลายปี

By Abdul

หน่วยงานกํากับดูแลการเงินของญี่ปุ่นจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่านโยบายของธนาคารกลางส่งผลกระทบต่อธนาคารภูมิภาคอย่างไร เนื่องจากเศรษฐกิจอันดับสามของโลกใกล้เข้าสู่การปรับตั้งค่านโยบายการเงินให้ปกติหลังจากมีการผ่อนคลายอย่างมหาศาลเป็นเวลาหลายปี

The Financial Services Agency (FSA) “จะติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินและสถานการณ์ของลูกค้าจะส่งผลกระทบต่อกําไรและสุขภาพของธนาคารภูมิภาคอย่างไร” หน่วยงานกํากับดูแลกล่าวในบทความนโยบายประจําปีที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร

เมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนแผนควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) และอนุญาตให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างยืดหยุ่นมากขึ้น มาตรการที่เป้าหมายโดยตรงคือการรักษาการผ่อนคลาย แต่ตลาดเห็นว่าเป็นบทนําไปสู่การรื้อถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนับสิบปี

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจเพิ่มผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากพันธบัตรในประเทศที่ธนาคารญี่ปุ่นถืออยู่ แม้ว่าผลขาดทุนเช่นนั้นอาจถูกชดเชยด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่แข็งแกร่งขึ้นจากธุรกิจการปล่อยกู้ของพวกเขา

ชายชาวญี่ปุ่นถูกตัดหัวอย่างสยดสยองใน ‘โลฟโมเทล’ มีการจับกุม

ธนาคารขนาดใหญ่ได้ลดระยะเวลาพอร์ตการลงทุนพันธบัตรของตนในการคาดการณ์ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าธนาคารภูมิภาคขนาดเล็กบางแห่งไม่มีความยืดหยุ่นเช่นนั้น

FSA กล่าวในบทความนโยบายว่าจะ “สนับสนุนให้ธนาคารภูมิภาคดําเนินการล่วงหน้าตามความจําเป็น” เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทางการเงินและเศรษฐกิจ

บทความนโยบายที่กําหนดขึ้นประจําปี กําหนดแนวทางสําหรับการกํากับดูแลและการชี้นําของ FSA ต่อธนาคารและบริษัทการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ยังสรุปการแก้ไขกฎหมายที่จะเกิดขึ้น