2023-01-10

ผอ.สุวรรณภูมิ เผยวันนี้ นทท.จีน เข้าไทยอีก 3,500 คน ยืนยันภาพรวมเรียบร้อยดี

By Abdul

“สุวรรณภูมิ” เผย นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยเรียบร้อยดี วันนี้มาอีกราว 3,500 คน ขณะรัฐมนตรีฯศักดิ์สยาม กำชับดูแลทุกมิติ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงภาพรวมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางมายังประเทศไทย ภายหลังที่ประเทศจีนประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ว่า เรียบร้อยดี

โดยวานนี้ (9 ม.ค.) ยอดผู้โดยสารชาวจีนเดินทางเข้ามาประมาณ 3,500 คน จาก 15 เที่ยวบิน ซึ่งจำนวนผู้โดยสารวันนี้ก็จะใกล้เคียงกับวันที่ 9 มกราคม และจะทยอยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้อำนวยความสะดวกและการให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางในทุกมิติ

ตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

สำหรับปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารล่าช้านั้น ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้กำชับผู้ให้บริการภาคพื้น ที่ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารให้เพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อให้การดำเนินการขนถ่ายสัมภาระไม่ล่าช้า

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้กำชับเรื่องการให้บริการของรถแท็กซี่ที่จะต้องเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยล่าสุด จำนวนแท็กซี่ที่ลงทะเบียนเพื่อให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,800 คัน แต่อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการจัดพื้นที่ให้กับรถแท็กซี่ที่เป็นแอพพลิเคชั่นให้สามารถมารอรับผู้โดยสารได้อีกด้วย