ปีนี้ ผลผลิตข้าวนาปี29-30 ล้านตัน ลดลง 4.3-7.5%

ปีนี้ ผลผลิตข้าวนาปี29-30 ล้านตัน ลดลง 4.3-7.5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ภาวะฝนกับผลผลิตข้าว ยังคงต้องติดตามในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลวิเคราะห์ ระบุจากภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ น่าจะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวนาปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมื่อผนวกกับการไหลของน้ำที่ท่วมหลาก ไม่มีการแช่ขังของน้ำที่ยาวนานเกินไป และเป็นลักษณะของการไหลผ่านของน้ำ

ทำให้คาดว่า ผลผลิตข้าวนาปีจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของน้ำท่วมดังกล่าว โดยในภาพรวมปี 2563 คาดว่า ผลผลิตข้าวทั้งหมดอาจอยู่ที่ราว 29-30 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 4.3-7.5 (YoY)

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองเศรษฐกิจไทย U-Shaped
  • ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1%

ขณะที่ราคาข้าวอาจอยู่ที่ราว 11,000-11,300 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0-6.0 (YoY) มองต่อไปในเดือนก.ย.- กลางต.ค.2563 ไทยน่าจะยังได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนอยู่ จึงยังคงต้องจับตาถึงระดับความรุนแรงของพายุที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปี

เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดบ้างแล้ว และเมื่อผนวกกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือในช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่งน่าจะไหลผ่านมาถึงภาคกลาง จนอาจกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีในภาคกลางได้