ปตท.สผ.ในเมียนมา ยังคงผลิตก๊าซฯตามปกติ

ปตท.สผ.ในเมียนมา ยังคงผลิตก๊าซฯตามปกติ

ปตท.สผ.เกาะติดเหตุการณ์รัฐประหารเมียนมา ยืนยันผลิตก๊าซฯปกติ พร้อมเตรียมแผนบริหารธุรกิจรองรับกรณีฉุกเฉิน

ปตท.สผ.เกาะติดเหตุการณ์รัฐประหารเมียนมา ยืนยันผลิตก๊าซฯปกติ พร้อมเตรียมแผนบริหารธุรกิจรองรับกรณีฉุกเฉิน

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือปตท.สผ. แจ้งว่า จากเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 นั้น บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังคงดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้า รวมถึงโครงการร่วมทุน ได้แก่ โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการบริหารงานต่าง ๆ ในภาพรวมได้ตามปกติ โดยบริษัทมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป