‘บ้านปู’ ปลุกพลังเอสอี ฝ่ากระแสเนเวอร์นอร์มอล

“บ้านปู”เดินหน้าหนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) สู้วิกฤติเศรษฐกิจโควิด จับมือ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการบ่มเพาะต่อยอดไอเดียธุรกิจคนรุ่นใหม่

กิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อเนื่องรวม 4 ครั้ง สำหรับ SE ขนาดกลาง ขนาดเล็กและประชาชนทั่วไป

‘เรียนรู้-พัฒนา’ เพื่อสังคมยั่งยืน

“เติมพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม Banpu Champions for Change : BC4C” เป็นโครงการซีเอสอาร์ที่บ้านปูดำเนินการมาตลอด 10 ปีเพื่อที่จะผลักดัน สนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมเกิดเป็นกิจการเพื่อสังคม จะคัดเลือกเอสอีที่ยื่นสมัครเข้ามาให้เหลือ 20 กิจการเข้ามาอยู่ในกระบวนการบ่มเพาะ ที่เน้นทดลองโมเดลทั้งส่วนการพัฒนาสินค้าบริการให้ลูกค้า และผลต่อสังคมแล้วต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจ

160000327539

เริ่มจากการนำเสนอแผนธุรกิจ และรับทุนสนับสนุนจากบ้านปูไปดำเนินกิจการ ตลอดจนการเข้ารับคำปรึกษาจากเมนเทอร์ และรุ่นพี่ในโครงการอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการ Pitching ให้เหลือเพียง 5 กิจการเพื่อรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤติโควิด-19 ถือเป็นภัยอย่างหนักหน่วงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก กำแพงการค้าระหว่างนานาประเทศที่จะเริ่มสูงขึ้น บวกกับห่วงโซ่อุปทานที่สั้นลง ทำให้มีแนวโน้มว่าหลังจากนี้ไปเทรนด์การค้าจะเปลี่ยนจากระบบ “พหุภาคีนิยม” มาเป็น “ภูมิภาคนิยม” ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเทศจะต้องหันมาพึ่งพาตนเองหรือประเทศใกล้เคียงมากขึ้น

160000407097

ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานและความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งประเทศไทยขณะนี้มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ต่ำลง คาดว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือจีดีพีทั้งปีจะติดลบประมาณ 7.5% แน่นอนที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายเล็กในทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมหรือลูกจ้าง ก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

กิจกรรม BC4C จึงเป็นแรงหนุนเสริมเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยเชื่อว่าแนวทางการบริหารธุรกิจของ SE จะสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่ในแง่ผลกำไรทางธุรกิจ แต่หมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง

160000337829

“กิจการเพื่อสังคมหลายรายประสบภาวะรายได้ลดลงจากการที่ยอดขายตก ขาดตลาดรองรับอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่ขณะเดียวกันบางรายสามารถหาทางปรับตัวพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ส่วนธุรกิจที่ไม่เคยเรียกตนเองว่า SE มาก่อนก็นำโมเดลด้านความยั่งยืนมาใช้ในการปรับธุรกิจของตน จนกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่จะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น”

  • ด่วน! CRC ทุ่ม 1.2 หมื่นล้าน เทคโอเวอร์ COL เจ้าของ ‘ออฟฟิศเมท-บีทูเอส’

  • สสส.ปั้นพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติสัมฤทธิ์ผล พลังจิตอาสาล้นเหลือหลังสถานการณ์ 'โควิด-19'

  • ‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘เครื่องอุปโภคบริโภค’ แก่จนท.และพระสงฆ์ จ.นราธิวาส

สังคมเปลี่ยนได้แค่ลงมือทำ

ด้วยเหตุนี้ บ้านปูจึงเดินหน้าสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมทักษะรอบด้านต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และยังจะมีการสัมมนาออนไลน์ต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง เพื่อเติมความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาดออนไลน์ การบริหารการเงินและการหาแหล่งเงินทุน และเกร็ดความรู้อีกมากมายจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงานจริง

160000353914


ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางปรับกลยุทธ์เพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะประสบวิกฤติรูปแบบใดๆ ก็ตามในยุค Never Normal บนพื้นฐานอนาคตที่มีความไม่แน่นอนและหลายสิ่งไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป
ดังนั้น ไม่เพียงแต่เติมพลังให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนกิจการได้ต่อไปแม้จะถูกกระทบด้วยโควิด-19 แต่ยังมีส่วนช่วยเสริมระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคมให้สมบูรณ์ขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง