“บีไอจี”ผนึกรัฐดีไซน์แพลตฟอร์ม IDA อุตสาหกรรม 4.0 ตอบโจทย์ลงทุน EECi

“บีไอจี”ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA มอนิเตอร์การผลิตในโรงงาน พร้อมระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุน นำร่องติดตั้งโรงงาน 10 แห่งในปีนี้ วางเป้าหมายระยะ3 ปี ครบ 500 แห่ง

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี   ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้  บีไอจีได้ร่วมลงนามกับภาครัฐและเอกชนรวม 13 หน่วยงานเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิตนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากวิกฤตโควิด-19

การลงนามดังกล่าวเป็นแบบพหุภาคีออนไลน์ผ่านระบบ Webex ครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และตอบโจทย์ของการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi ของรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

ทั้งนี้บีไอจีเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิต และสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ดีเดย์!!เริ่มแล้วเมืองการบินอู่ตะเภา นายกฯขอบคุณ”สมคิด”ดันโปรเจ็คนี้
  • เปิดยุทธศาสตร์ พลิกศก.ไทยผงาดหลังโควิด

ขณะเดียวกันเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายการเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งบีไอจีจะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อนำไปใช้ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะติดตั้งแพลตฟอร์มนี้ให้กับโรงงานนำร่อง 10 โรงงานภายในระยะเวลา 1 ปีพร้อมเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะขยายต่อไปอีกกว่า 500 โรงงานในระยะเวลา 2 – 3 ปีข้างหน้า

สำหรับแพลตฟอร์ม IDA เป็นระบบที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบและมอนิเตอร์แบบ Real-time ในขั้นตอนการผลิตต่างๆได้อย่างแม่นยำมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดการสูญเสียและทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านเชิงประสิทธิภาพและต่อยอดในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต

“แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน EECi เป็นพื้นที่นวัตกรรมใหม่ใน อีอีซี ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม อีกทั้งสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายปิยบุตรกล่าว